مقدمات نوروسایکولوژی pdf

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه عصبی: ساختمان، کارکرد و آسیب

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه عصبی: ساختمان، کارکرد و آسیب

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه عصبی: ساختمان، کارکرد و آسیب شناسی) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن:
ساختمان کلی دستگاه عصبی 
دستگاه عصبی مرکزی: شامل مغز، مخچه، ساقه مغز و نخاع+غلاف میلین به وسیله الیگودندروگلیال ها 
دستگاه عصبی محیطی: شامل دندریت ها و آکسون های نورون هایی است که جسم سلولی آنها در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.+ سلول های شوان
– دندریت ها: مربوط به نورون های حسی
– آکسون ها: مربوط به اعصاب حرکتی یا فرمان دهنده

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (ساختمان، کارکرد و زیست شیمی سلول عصب

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (ساختمان، کارکرد و زیست شیمی سلول عصب

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (ساختمان، کارکرد و زیست شیمی سلول عصبی) در قالب pptx و در حجم 60 اسلاید:

بخشی از متن: 
سلول عصبی یا نورون از سه قسمت تشکیل شده است: 
1- جسم سلولی 
2-دندریت: شامل چند رشته، گیرنده اطلاعات،به معنای درخت در زبان یونان قدیم 
3-اکسون: یک رشته برای انتقال اطلاعات 
شکل نورن ها متفاوت است: اجسام نورونی از نظر شکل و اندازه، دندریت ها از جهت تعداد و شکل شاخه ها و آکسون ها از نظر شکل، طول و تعداد انشعابات پایانی با همدیگر متفاوتند.
بافت: مجموعه سلول هایی که کار واحد انجام می دهند. مثل بافت عصبی، ماهیچه ایی و همبند.
بافت همبند در لابه لای بافت های دیگر بدن قرار دارد.
وظیفه بافت همبند: مراقبت و پشتیبانی از بافت های دیگر.
دستگاه عصبی مرکزی بافت همبند ندارد و وظیفه آن را بافت های گلیال انجام می دهند. سلول های گلیال محافظ نورون هستند.

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هفدهم 17 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (حافظه)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هفدهم 17 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (حافظه)

پاورپوینت فصل هفدهم 17 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (حافظه) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن:
حافظه: 
یکی از تفاوتهای عمده بین انسان و حیوان آن است که رفتار انسان با اطلاعات اندوخته شده و با تجارب کسب شده در طول عمر رابطه زیادی دارد، در حالی که در حیوانات بیشتر اطلاعات مورد نیاز از هنگام تولد در مغز مجود می باشند.
انسان=> حافظه اکتسابی
حیوان=> حافظه ارثی

مراحل تشکیل حافظه اکتسابی
1- دریافت یا رسیدن اطلاعات به قشر حسی-حرکتی مغز
2-ضبط یا گذشتن اطلاعات از دستگاه ضبط مغز
3-ذخیره یا حفظ اطلاعات در قشر ارتباطی مغز.

فصل هفدهم: حافظه

بررسی بالینی حافظه
نحوه ضبط و ذخیره حافظه
ضایعات حافظه

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه حسی)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه حسی)

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (دستگاه حسی) در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:

فصل شانزدهم: دستگاه حسی
حسهای عمومی
حسهای پوستی
حسهای زیرپوستی
حسهای اختصاصی
حس بینایی
حس شنوایی
حس دهلیزی
حسهای شیمیایی

بخشی از متن: (اسلاید 6)

حسهای زیرپوستی (عمقی)
الف- حس تاندونی: حس تاندونی با گیرنده­های تاندونی گلژی دریافت می­شود که «درجه کشش» تاندون عضلات را گزارش می­نماید. وقتی که درجه کشیدگی تاندون (در نتیجه انقباض عضله) خیلی زیاد شود، تحریک گیرنده­های تاندونی باعث یک بازتاب بازدارنده از طریق نخاع و درنتیجه شل شدن عضله و جلوگیری از صدمه آن می­شود.
ب- حس عضلانی: با دوکهای عضلانی دریافت می­شودکه «طول عضله» و «سرعت انقباض ماهیچه» را گزارش می­نمایند. این گیرنده از رشته­های کوتاه عضلانی تشکیل شده است که به رشته­ های اصلی عضلانی متصل می­شوند.

گیرنده های عصبی داخل این رشته ها
1- یک نوع در وسط رشته دریافت و گزارش سرعت انقباض عضله

2- نوع دوم در دو طرف آن دریافت و گزارش طول عضله

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه گفتاری مغز)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه گفتاری مغز)

پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه گفتاری مغز) در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:

بخشی از متن:
مراکز گفتار در قشر مغز: 
1)مرکز حرکتی یا بروکا: محل بیان کلام 
2)مرکز حسی یا ورنیکه: محل درک کدهای کلامی 
در 95 درصد از افراد مراکز گفتار در نیمکره چپ قرار دارد. 

1)مرکز حرکتی تکلم(بروکا) 
ذخیره اطلاعاتی در خصوص نحوه بیان کلمات، آهنگ کلام و دستور زبان
در اشخاص چندزبانه بایگانی اطلاعات در خصوص هر زبان به صورت جداگانه انجام می شود.
این مرکز در تقسیم بندی برودمن در منطقه 44 قرار دارد.

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه آهیانه ای مغز)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه آهیانه ای مغز)

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (قطعه آهیانه ای مغز) در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید:

بخشی از متن: 

کارکرد اختصاصی قطعه آهیانه ای مغز  
لوب آهیانه ای بخش بالایی وسط نیم کره مغز است که بین لوب پیشانی و لوب پس سری و بالای لوب گیجگاهی قرار دارد. 
مهم ترین عمل اختصاصی قطعه آهیانه ای (تفکر فضایی) است. از کارهای اختصاصی دیگر ایجاد هماهنگی در عضلات محرکه چشم ها برای تعقیب غیر ارادی اشیاء متحرک است. در قطعه پیشانی مغز، مرکزی به نام (مرکز حرکات هماهنگ ارادی چشم ها) در جلوی ناحیه حرکتی اولیه چشم ها وجود دارد که کار آن ایجاد هماهنگی در عضلات حرکت دهنده چشم ها برای تعقیب یک شیء متحرک به صورت ارادی است. همین کار به صورت غیر ارادی به وسیله مرکز حرکات هماهنگ غیر ارادی چشم ها نیز انجام می شود که محل آن در انتهای خلفی تحتانی قطعه آهیانه ای در نزدیک قطعه پس سری است.

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل نوزدهم 19 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (برخی بیماریهای نورولوژیک

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل نوزدهم 19 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (برخی بیماریهای نورولوژیک

پاورپوینت فصل نوزدهم 19 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (برخی بیماریهای نورولوژیک که از نظر روان شناسی اهمیت خاص دارند) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

فصل نوزدهم: برخی بیماریهای نورولوژیک که از نظر روان شناسی اهمیت خاص دارند 
صرع
شیوع
علت
علایم صرع
عقب ماندگی ذهنی
اوتیسم
اختلالات روانی عضوی
دلیریوم
دمانس

بخشی از متن: (اسلاید 9 و 10)

در مورد شیوع صرع آمار متفاوتی ارائه شده است. به طور متوسط می توان گفتکه شیوع بیماری صرع در جوامع گوناگون در حدود 1 درصد است. در مورد شیوع انواع گوناگون این بیماری نیز نتایج آماری بسیار مختلف بوده اند ولی رقم 60 درصد برای انواع صرعهای منتشر و 40درصد برای انواع صرعهای موضعی میانگین قابل قبولی به نظر می رسد. معمولا ولی نه همیشه صرع ایدیوپاتیک بین سنین ده تا سی سالگی شروع می شود .

در سه نوع صرع نادر ارثی ، موتاسیون یک ژن واحد مسئول ایجاد بیماری است . در یکی ، موتاسیون باعث اختلال در دریچه های وابسته به ولتاژ یون سدیم می شود . در دومی همین اشکال در دریچه های وابسته به ولتاژ یون پتاسیم اتفاق می افتد . این دریچه ها 20 تا 40 درصد کاهش در عبور یون پتاسیم نشان می دهند که به تنهایی می تواند عامل افزایش تحریک پذیری نورونها باشد در سومی موتاسیون در گیرنده های نیکوتینی کولینرژیک نوع آلفا 4 اتفاق می افتد .

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هجدهم 18 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (خواب)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل هجدهم 18 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (خواب)

پاورپوینت فصل هجدهم 18 کتاب مقدمات نوروسایکولوژی نوشته داود معظمی (خواب) در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید:

بخشی از متن: 
طبیعت خواب و خواب دیدن همیشه مورد علاقه وکنجکاوی بشر بوده است 
از زمان کشف نوارمغزی به وسیله برگر در سال 1929 وکاربرد این فن به وسیله محققان روشن شد که خواب دارای دو مرحله متفاوت می باشد:

مراحل خواب
1- مرحله غیر رویا که خود از نظر عمق شامل چهار مرحله است و به آن خواب تفکر نیز می گویند:
الف)در مرحله اول که کمترین عمق خواب بدون رویا محسوب می شود امواج آلفای بیداری از بین می روندوامواج تتا وبتادرنوار مغزی دیده می شوند.
ب)در مرحله امواج تواتر کمتری پیدا کرده دوکهای خواب ظاهر می شوند.
ج)در مرحله سوم حدود 20تا 50درصد امواج را امواج دلتا با تواتر 1-2 سیکل در ثانیه تشکیل می دهند و امواج نوک تیز قله سر ومجموعه های kظاهر می شوند

فصل هجدهم: خواب
فیزیولوژی خواب
تغییرات خواب در سنین مختلف
خواب در حیوانات
نظریات مختلف در مورد خواب
اختلالات خواب

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (روش های مطالعه و بررسی در نوروسایکولوژی) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: 


بخشی از متن:
نوروسایکولوژی را علوم مغز نامیده که موضوع مطالعه آن، مغز و دستگاه عصبی است
 عصب روانشناسی، ارتباط مغز و فرآیندهای ذهنی بویژه فرآیندهای عالی ذهن را بررسی می کند
انواع روش های بررسی و مطالعه مغز و دستگاه عصبی
روشهای تصویر برداری ساختاری
روشهای اندازهگیری عملکرد
روشهای تخریب عضو برداری
جراحی مغز دوپاره
مطالعه افراد دارای نابهنجاریهای شناختی و رفتاری
مطالعه جانبی شدن در افراد بهنجار

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟)

دانلود فایل جدید پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟)

پاورپوینت فصل اول کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی (عصب روانشناسی چیست؟) نوشته احمد علی پور در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 


بخشی از متن:
 نوروسایکولوژی در زبان فارسی بصورت عصب روانشناسی، روانشناسی اعصاب، پی روانشناسی و روانشناسی عصب پایه ترجمه شده که عصب روانشناسی، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد
این رشته در درک ماهیت ذهن و ارتباط آن با مغز و هم در شناخت و تشخیص دقیق مشکلات روانشناختی و رفتاری افراد دچار آسیب مغزی، کاربرد فراوان دارد
 تعریف عصب روانشناسی 
 برخی، عصب روانشناسی را معادل روانشناسی زیستی یا روانشناسی فیزیولوژیک یا فیزیولوژی روانی فرض می کنند. 
 گراهام معتقد است عصب روانشناسی، علم بررسی دستگاه عصبی و اثر آن بر رفتار است
 بنظر گریو، عصب روانشناسی از همگرایی عصب شناسی و روانشناسی در مطالعه مشترک اثرات رفتاری ناشی از صدمه مغزی ایجاد شده است
 كلب و ویشاو در کتاب اصول عصب روانشناسی انسانی، این رشته را به مطالعه ارتباط بین عملکرد مغز و رفتار تعریف کرده اند