آموزشی

دانلود فایل جدید کلید های میانبر windows 7

دانلود فایل جدید کلید های میانبر windows 7

برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ – كلیدهای تركیبی 1,2,3,4
می توانید برنامه هایی كه همیشه از آنها استفاده می كنید را در ابتدای تسك بار قرار داده و با نگه
داشتن كلید ویندوز و فشردن كلیدهای 1 و 2 و 3 و 4 و … بسرعت آنها را پشت سر هم باز كنید.
نیز كار می كند. Quick Launch این میانبر برای ویندوز ویستا و منوی

دانلود فایل جدید کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

دانلود فایل جدید کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

این پاورپوینت تمامی جنگ های 8 ساله کشورمان با عراق و همچنین قرارداد های بسته شده ما بین دو کشور و عملیات های مختلف جنگی و از همه مهمتر نقشه های عملیات جنگی مختلف کشورمان با عراق را در قالب یک پاورپوینت کامل و جامع نشان می دهد.

دانلود فایل جدید مقاله دلایل افت تحصیلی

دانلود فایل جدید مقاله دلایل افت تحصیلی

افت تحصیلی  به دور کلی مشکلی چند وجهی است وعوامل متعددی از قبیل عوامل شخصی، عاطفی ،اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، محیط زندگی وخانوادگی وتاثیر والدین،دوستان وخود پنداره ضعیف دانش آموزاز خود وبازده ی کمتر تحصیلی و … را می توان بر شمرد.

مقدمه
تعریف فت تحصیلی
نحوه ی معرفی دانش آموز
مشخصات شخصی و بیوگرافی دانش آموز  .
نحوه ی بیان مشکل
چند نکته به نظر من(کارورز) ….. .
تاثیر عوامل خانوادگی بر رشد فرزندان از دیدگاه های مختلف ….
دیدگاه خانم باوم ریند در فرزند پروری
عوامل خانوادگی تاثیر گذار بر افت تحصیلی
پیشنهاد های به والدین برای پیشرفت تحصیلی
نقش والدین از دیدگاه شفیع آبادی .
پرهیزازچند عامل در جبران عقب ماندگی.
طریق درمان و اصلاح
 نتیجه
منابع

دانلود فایل جدید پاورپوینت نحوه تحلیل محتوای کتاب های درسی

دانلود فایل جدید پاورپوینت نحوه تحلیل محتوای کتاب های درسی

پاورپوینت کتاب راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی تالیف :دکتر محمد نوریان  /انتشارات شورا 

بخشی از متن:
فصل اول:کلیاتی در مورد کتاب درسی 
جایگاه کتاب درسی:
1-مهمترین ابزار یادگیری است
2- نقش محوری را در فرایند یاددهی –یادگیری به عهده دارد
تعریف (ازنظر یونسکو):
کتاب درسی وسیله ی اصلی یادگیری است که برای دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده است و از متن ،تصویر، متن و تصویرتشکیل شده است،وبطور سنتی مجموعه ای چاپی و مجلدی است که آسان سازی و توالی یادگیری را هدایت و راهنمایی می کند.

آیا کتاب درسی به تنهایی می تواند باعث یادگیری شود؟یا به تنهایی کافی است؟
البته که خیر
ما در کنار کتاب درسی به مواد یادگیری نیاز داریم
حالا تعریف مواد یادگیری چیست؟
هر شکلی از رسانه است که یک طرح یادگیری را حمایت کرده و اغلب برای کمک به کتاب درسی مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از این مواد یادگیری عبارتنداز:
کتابهای کار،نمودارها،بازی های آموزشی،نوارهای صوتی و تصویری،پوسترها و متون کمکی برای خواندن
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیاتی در مورد کتاب درسی
جایگاه کتاب درسی
آیا کتاب درسی به تنهایی می تواند باعث یادگیری شود؟یا به تنهایی کافی است؟
نقش کتاب های درسی
چرا معلمان در کلاس های خود اقدام به جزوه نویسی می کنند؟
چرا برخی از معلمان با وجود تلاش گسترده و چند جانبه در زمینه تولید یک کتاب درسی نسبت به کارآیی آن تردید دارند؟
برخی از آگاهی ها که انتظار می رود معلم از کتاب درسی داشته باشد 
سوال
ساختار و ویژگی های کتاب های درسی 
چرا اهداف آموزشی در کتاب های درسی باید نوشته شود؟
کار عملی این فصل
فصل دوم: تحلیل محتوای متن نوشتاری درس
انواع روش های تحلیل محتوای متن نوشتاری
تحلیل محتوای توصیفی
مراحل این تحلیل
تحلیل محتوای استنباطی
روش ویلیام رومی
ارزشیابی متن درس به روش ویلیام رومی
فصل چهارم و هفتم
تحلیل محتوای تصاویر درس
هدف از تصاویر در کتابها
هماهنگی بین تصویر و متن
ویژگی های تصویر های آموزشی
فنون تاکید
تفاوت در اندازه
شکل قاب متفاوت تصاویر
رنگ متفاوت
نوشته
علائم ویژه
پایان
درس : تحلیل محتوای کتاب درسی 2
تعداد واحد: 2        یک واحد تئوری ویک واحد عملی
تعداد ساعت تشکیل در هفته 3 ساعت 
حضور و غیاب : 
هر دانشجو در این درس  4 جلسه مجاز به غیبت است پس ………………..
لطفاً قبل از ورود استاد در کلاس حضور داشته باشید
منبع این واحد:
راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی
تالیف :دکتر محمد نوریان  /انتشارات شورا
ارزشیابی:
20نمره امتحان پایانی
20نمره فعالیت کلاسی(2نمره جایزه برای گروه هایی که ارائه کلاسی داشته باشند)
فعالیت کلاسی متشمل بر:
 تحلیل کتاب درسی توسط اعضای گروه(دو نفر)(12نمره)
ارائه کلاسی (6 نمره)(2نمره جایزه برای گزارش کلاسی است)
گزارش نهایی(4 نمره)

چگونگی تحلیل کتاب درسی:
هر گروه یک کتاب درسی از کتابهای دوره ابتدایی را انتخاب کرده و هر هفته فصلی از منبع خوانده می شود کتاب درسی را طبق آنچه که در فصل های منبع است تحلیل شود
 قسمت دیگر مر بوط به گزارش پایانی این تحلیل است که جمع بندی این گزارشات است که به صورت تایپی، مجلد و دارای فهرست بندی و… همراه با سی دی آن تحویل داده می شوددر روز امتحان.
کل این فرایند 16 نمره دارد.
ارائه کلاسی :
این ارائه دارای 6 نمره است.
که هر گروه در 20 دقیقه تحلیل های خود را به صورت پاور پوینت برای کلاس ارائه می دهند. این ارائه که از بعد از عید شروع می شود

دانلود فایل جدید بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع

دانلود فایل جدید بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: طرح کلی تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهداف تحقیق 5
اهداف کلی تحقیق 5
اهداف جزئی تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 6
تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ادبیات نظری تحقیق 9
– تاریخچه خط 9
– تاریخچه خط در ایران 9
– اهمیت نگارش 10
– مراحل نگارش 11
– عوامل مؤثر در نگارش 13
– انواع بد خطی 14
– اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی 15
– عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس 17
– علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی 19
– بررسی ریشه بد خطی 21
– تناقص در رسم الخط های موجود پایه اول ابتدایی 22
– بدخطی و خوش خطی در دانش آموزان 25
ادبیات پژوهشی تحقیق 29
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 32
جامعه تحقیق 32
روش نمونه گیری 32
ابزار جمع آوری اطلاعات 32
مراحل جمع آوری اطلاعات 33
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری) 33
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 49
پیشنهادات 52
فصل ششم: ضمائم تحقیق
پرسشنامه 55
فهرست منابع و مأخذ 56

فصل اول:

طرح کلی تحقیق

مقدمه:
«ن و القلم و ما یسطرون»
همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید.
ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه های گذشتگان به آیندگان نمی رسید و قافله تمدن بشری به جانب قله های کمال راه نمی سپرد. حکمت و دانش بشری بسان صیدی است گریزپا که به فرموده رسول اکرم (ص) «اگر با نوشتن به آن بندی استوار زده نشود از خاطر می گریزد».
در آیین اسلام به حسن خط توجه زیادی شده است، چنانچه این معنی از تأویل حدیث شریف نبوی بر می آید که فرمود: «هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را به خطی نیکو بنگارد بدون حساب به بهشت می رود». پیامبر اکرم (ص) خود در آموختن خط و کتابت به مسلمانان اهتمام و علاقه بسیاری داشت، چنان چه گفته اند در جنگ بدر آزاد ساختن اسیران دشمن مشروط به آن دانست که آن ها خط و کتابت را به مسلمانان بیاموزند.
روایات و احادیث فراوانی در مورد خط خوب وجود دارد. آنچه از تاریخ بر می آید، در ادوار اسلامی به خط توجه زیادی می نموده اند و برای نیل به مقصود عرفانی و رسیدن به مراتب عالی کوشش های بسیاری صورت می دادند.

دانلود فایل جدید نظام آموزشی ژاپن

دانلود فایل جدید نظام آموزشی ژاپن

نظام آموزشی ژاپن – ملاحظات علمي
كشورژاپن با داشتن يكي از عالي ترين استاندارد‌هاي آموزشي، از نرخ باسوادي بالايي برخوردار مي‌باشد. در حدود 93 درصد كودكان وارد مقطع تكميلي متوسطه شده، و تقريباً تمامي آنان فارغ التحصيل مي‌شوند. ژاپن در سال 2000، با نرخ 40 درصد بالاترين نرخ تعداد ثبت نام را در جهان توسعه يافته دارا بوده و تعداد كثيري دانشگاه دولتي و خصوصي جهت خدمت به مردم داشته است.ژاپن به طرزي شگفت انگيز با تغيير ساختار جمعيت مواجه مي‌شود، با پايين آوردن نرخ زاد و ولد و افزايش انتظارات از زندگي، جمعيت افراد بزرگسال به ميزان چشمگيري رو به افزايش گذاشته است. يكي از عواقب اين مسئله اين است كه ديگر دانشجوي ژاپني كافي جهت پر كردن تمام دانشگاه‌هاي ژاپن وجود ندارد، به اين معنا دانشگاه‌ها بزودي مجبور مي‌شوند در خارج از كشور بدنبال دانشجو باشند و يا بايد استاندارد‌هاي تكميل كننده بازار داخلي براي دانشجويان را ارتقاء بخشند. به طور كلي ميتوان گفت كه تحصيل در ژاپن، براي دانشجويان خارجي روز به روز آسانترمي‌شود.آموزش ابتدايي ومقدماتي متوسطه تادهه1950به نرخ ثبت نام بيش از99%رسيده بودوتقريباَهمان نرخ راتازمان حاضرنگه داشته است.درحاليكه درسال1950تعداددانش‌آموزان راهي آموزش متوسطه تقريباَ6740300نفربود،اين رقم دردهه 90 به بيش از105ميليون نفربالغ گرديد.تعداد دانش‌آموزان راهي كالج‌هايادانشگا‌ها تاسال 1995،تقريباَبه 600000بالغ ميگرديد،

درحاليكه اين تعداددرسال1950 فقط 770000نفربود.سهم فارغ التحصيلان مدارس متوسطه عازم موسسات آموزش عالي قبل از1990زير35%بوده است ،اماتاسال 1998به 42%افزايش يافته است.

امروزه ،95% دانش‌آموزان ژاپني در نوعي از برنامه پيش دبستاني شكل كودكستان و يا در مهد كودك روزانه ثبت نام مي‌كنند(پيك 1992، توبين و ووداويدسون1989) دانش‌آموزان پس 6 سال را در مدرسه ابتدايي(شوگاكو)، 3 سال در دوره مقدماتي متوسطه (چوگاكوه)، و3 سال را در دبيرستان (كوتاگاكو)سپري مي‌كنند.تقريباً 30% از دانش‌آموزان سطح دبيرستان در مدارس خصوصي ثبت نام مي‌كنند (اداره آمار 1993).همچنين مدارس ويژه‌اي در تمام سطوح براي دانش‌آموزان داراي معلوليت‌هاي جدي ونيز براي تعداد اندكي از نخبگان وجود دارد كه توسط ملت سرمايه گذاري شده و دبيرستان‌‌هاي 5 ساله هستند. با اين وجود، ثبت نام در مدارس ويژه و مدارس 5 ساله درصد اندكي از كل ثبت نام ‌ها را شامل مي‌شود.

دانلود فایل جدید امتناع از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

دانلود فایل جدید امتناع از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

امتناع
از رفتن به مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و درمان به همراه توصیه هایی برای والدین

 

چکیده

ترس یک حالت هیجانی نسبت به خطر یا یک محرک مضر است که شخص
از آن آگاه است.نخستین محیطی که کودک در آن چشم به جهان می گشاید، خانواده
است،بنابراین کاملا طبیعی است که دور شدن از خانواده برای کودک به معنای از دست
دادن یک محیط مانوس باشد و در ان ایجاد ترس کند.ترس غیرمنطقی از مدرسه در واقع به
معنی امتناع از مدرسه رفتن است و یکی از نشانه های اضطراب جدایی از والدین،خانه و
خانواده یا شرایطی است که به آن وابسته است.ترس از مدرسه یک پدیده روانی- اجتماعی
در زندگی کودک است و مهمترین علت آن اضطراب جدایی است برای رفع این مسئله باید
کودک در معرض اجتماع باشد و مسئولان مدرسه نیز باید توجه دقیق به رفتار کودک داشته
باشند به دلیل تاثیر سوء ترس های دوران کودکی در رشد خلاقیت،یادگیری و بروز
اختلالات در بزرگسالی در این مقاله به بررسی مفهوم امتناع از مدرسه،دلایل،پیشگیری
و درمان آن پرداخته شده است.

کلیدواژه:امتناع،سبب شناسی ،مدرسه،کودک،,والدین.

دانلود فایل جدید مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان

دانلود فایل جدید مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان

اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و ساير نكات و جزئيات انجام ارزيابي عملكرد از جمله مباحث اين مقاله هستند.
كليدواژه : ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزياب؛ معيارهاي ارزيابي؛ فنون ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزشيابي مشاغل
________________________________________
1- مقدمه
همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتايج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. اين مسأله در مورد کارکنان وجه ديگري هم پيدا مي‌کند و آن اينست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوي ديگر سازمان نيز محق است نظرات خود را در مورد منابع انساني سازمان که از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي سازمان بشمار مي‌روند ابراز داشته و به اطلاع ايشان برساند. از طرف ديگر از کارکناني که از انتظارات سازمان در مورد خويش بي‌اطلاع هستند چگونه مي‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستي‌هاي گذشته اقدام نمايند؟ در همين راستا بايد متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان يا دست‌کم مدير مستقيم خود را مسئول و مسبب افت يا ضعف عملکرد خود مي‌دانند. دلايل اصلي نياز سازمان‌ها به انجام ارزيابي عملکرد کارکنان عبارتند از:
 تشويق عملکردهاي مطلوب و نهي از عملکردهاي نامطلوب کارکنان
 پاسخ به اين نياز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».
 شناسايي افرادي که قابليت ارتقاء دارند و يا مستحق افزايش دستمزد و مزاياي جانبي هستند.
 نياز سنجي آموزشي کارکناني که جهت ارتقاء يا جبران کاستي‌ها نياز به آموزش دارند.
 امکان بازنگري مشاغل و پست‌هاي سازماني.
2- دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد

دانلود فایل جدید مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system )

دانلود فایل جدید مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system )

سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system ):
در اغلب واحد هاي تجاري و ندرتاً در واحدهاي توليدي، سيستم ادواري ارزيابي موجوديها متداول است. در اين سيستم هم بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هم موجوديهاي پايان دوره در پايان دوره مالي به هنگام تهيه صورتهاي مالي محاسبه مي شود. در اين روش موجوديهاي آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبناي يکي از روشهاي پذيرفته شده گردش بهاي تمام شده تعيين مي شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش (که خود از موجوديهاي اول دوره بعلاوه خريد طي دوره بدست مي آيد) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته را محاسبه مي نمايند:
ارزش کالاي آماده براي فروش = ارزش موجودي در ابتداي دوره+ خريد موجودي طي دوره
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته = ارزش کالاي آماده براي فروش- ارزش موجودي در پايان دوره روشهاي مختلف ارزيابي ادواري موجوديها به سه دسته کلي تقسيم مي شود که عبارتند از:

1- روش fifo يا اولين صادره از اولين وارده (first in first out )
2- روش lifo يا اولين صادره از آخرين وارده ) last in first out )
3- روش ميانگين وزني (weighted average )
مثال: موجودي اول فروردين

دانلود فایل جدید مقاله ارزشیابی در آموزش و پرورش

دانلود فایل جدید مقاله ارزشیابی در آموزش و پرورش

مقدمه
بايد اين مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پيشرفته بشري با عنايت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله هاي ترقي و توسعه همه جانبه را به پيمايند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهاي متعددي نقش دارند .مهمترين آن نظام ارزشيابي در آموزش مي باشد .آموزش را مي توان به عنوان فرايند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعريف کرد که به موجب آن تجارب مناسب يادگيري براي رسيدن دانش آموزان به هدف هاي آموزش و پرورش فراهم مي شود . در آموزش و پرورش سنتي ارزشيلبي به عنوان آخرين حاقه هاي فرايند ياددهي ،يادگيري تلقي مي شود که در پايان دوره آموزشي براي جدا کردن دانش آموزان با توانايي يادگيري متفاوت به کار مي رفت . امروزه ارزشيابي را بخش جدايي ناپذير فرايند ياددهي – يادگيري مي داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگا نتگ با آن ، به گونه اي مستمر انجام مي گيرد و به جاي تاکيد بر طبقه بندي دانش آموزان و مقايسه آنان با يکديگر ، هدايت يادگيري آنان را مرکز توجه خود قرار مي دهد.
به منظورنظام بخشي به فعاليت هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با توجه به رويکردها ونگرش هاي نوين درتعليم وتربيت.اصول زيرتحت عنوان (اصول حاکم برارزشيابي پيشرفت تحصيلي ) تعيين شده است.
1- جدايي ناپذيري ارزشيابي ازفرايند ياددهي-يادگيري:
ارزشيابي دانش آموزان بايد به عنوان بخش جدايي ناپذ ير فرآيند ياددهي-يادگيري ونه به عنوان نقطه پاياني آن تلقي شود.
2- استفاده ازنتايج ارزشيابي دربهبود فرآيند ياددهي-يادگيري واصلاح برنامه ها وروشها.
هدف غايي ارزشيابي ، اصلاح وبهبود فرآيند ياد دهي-يادگيري است ونتايج ارزشيابي ها بايددراصلاح برنامه ها وروشها مورداستفاده قراگيرد.
3- هماهنگي ميان هدف ها محتوا روش هاي ياددهي-يادگيري و فرآيند ارزشيابي:
در ارزشيابي بايد تناسب و هماهنگي بين هدف ها، محتوا و روش هاي ياددهي-يادگيري مربوط به هردرس مورد توجه قرار گيرد.
4- توجه به آمادگي دانش آموزان:
در طراحي و اجراي انواع برنامه هاي ارزشيابي بايد به آمادگي هاي جسماني ، عقلي ، عاطفي و رواني دانش آموزان توجه شود0
5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان:
در ارزشيابي بايد به جنبه هاي مختلف رشد بدني، عقلي ،عاطفي، اجتماعي، اخلاقي و حرکتي دانش آموزان توجه شود0
6- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها:

در ارزشيابي، متناسب با محتواي آموزش و پرورش بايد به حيطه دانش ها، نگرش ها و مهارتهاي دانش آموزان توجه شود0
7- توجه به ارزشيابي دانش آموز از يادگيري هاي خود (خود ارزشيابي):
در ارزشيابي بايد شرايطي فراهم شود که دانش آموز نيز بتواند از يادگيريها و عملکرد هاي خود و ديگر دانش آموزان ارزشيابي کند0
8- ارزشيابي از فعاليتهاي گروهي:
…………
………..
…………
………..
…………
………..