دریافت گزارش کار کارآموزی رشته داروسازی – 29371

عناوین کلیدی فایل گزارش کار کارآموزی رشته داروسازی، شامل: موارد کاراموزی داروسازی,گزارش کارآموزی, رشته داروسازی,کاراموزی در شرکت های داروسازی,,گزارش کار کارآموزی, صنعت داروسازی می باشد:

توضیحات:

گزارش کار کارآموزی رشته داروسازی در قالب word و در حجم 25 صفحه: 


بخشی از متن:
سوال 1 : سه  دارو نام ببرید که به صورت اینترادرمال مصرف می شوند؟ 
تزریق اینترادرمال با زاویه ای بین 10-15درجه انجام میشود و در مقایسه با بقیه روش های تزریق طولانی ترین اثر را دارد و برای اهداف تشخیصی مثل تست های حساسیتی برای آلرژی( مثل پنی سیلین وآنتی تتانوس سرم) ، توبرکلوزیس و تست های بی حسی موضعی استفاده میشود. و واکسن BCG، واکسن چهارگانه ویروس آنفولانزا ،مشتقات خالص شده پروتئین توبرکولین ،هیالورونیداز وپلی لاکتیک اسید/کربوکسی متیل سلولز/مانیتول فرآورده هایی هستند که بصورت زیرجلدی تزریق میشوند.
فهرست مطالب:
جلسه اول:
سوال 1 : سه  دارو نام ببرید که به صورت اینترادرمال مصرف می شوند؟
سوال 2 : سه داروی اینترانازال نام ببرید که اثرات سیستمیک دارند؟
سوال 3 : تکمیل جدول مربوط به اشکال دارویی مختلف؟
سوال 4 : پایداری و نحوه نگهداری اشکال دارویی مختلف چگونه است؟
جلسه دوم:
سوال 5 : 8قلم دارو نام ببرید که به صورت oral مصرف شده و حداقل سه فرم خوراکی دارند؟  اثر درمانی و دوز انها را ذکر کنید.
سوال 6 : هفت قرص جویدنی ، پنج  قرص جوشان ، پنج قرص زیر زبانی ، پنج قرص مکیدنی ، پنج عدد ساشه ، سه امپول خوراکی ، سه ادامس جویدنی همراه کاربرد بنویسید.
سوال 7 : سایز کپسول ها چگونه اند؟ (با رفرانس و مثال)
سوال 8 (امتیازی) : چطور سایز کپسول ها را برای یک داروی جدید محاسبه می کنند؟ (با ذکر رفرانس)
جلسه سوم:
سوال 9 : ده فرآورده تزریقی یخچالی و 10 فرآورده تزریقی که در دمای اتاق نگهداری می شوند، نام ببرید. کاربرد درمانی و نحوه تزریق این فرآورده ها را ذکر کنید.
سوال 10 : انواع فرآورده های اشک مصنوعی موجود در skill lab را نام برده و ماده اصلی دارویی آن را ذکر نمایید. همچنین از لحاظ multi dose یا single dose بودن آن ها را بررسی نمایید.
سوال 11 : چهار فرآورده موضعی یخچالی نام ببرید.
سوال 12 : توضیح در مورد نحوه کارکرد آئروسل ها؟
سوال 13 : هفت فرآورده تزریقی نام ببرید که فقط به صورت SC تجویز می شوند.
جلسه چهارم:
سوال 14 : پیدا کردن انواع انسولین های موجود در داروخانه شهید توفیقی و ذکر ملح، نحوه نگهداری، نحوه تزریق، Onset Time و duration هرکدام.
سوال 15 : پیدا کردن هفت شکل دارویی مختلف یخچالی موجود در داروخانه شهید توفیقی.
منابع