دریافت فایل Drug disposition توزيع دارو ها به زبان انگلیسی (رشته دارو سازی) – 29370

عناوین کلیدی فایل فایل Drug disposition توزيع دارو ها به زبان انگلیسی (رشته دارو سازی)، شامل: موارد Drug disposition ,پاورپوینت توزيع دارو ,رشته دارو سازی,تحقیق توزيع دارو ,مقاله توزيع دارو ,جزوه توزيع دارو ,پاورپوینت Drug disposition ,Drug Distribution,Distribution Compartments,Rate and Extent of Distribution,Physiologic Factors of Distr می باشد:

توضیحات:

فایل Drug disposition توزيع دارو ها به زبان انگلیسی (رشته دارو سازی) در قالب pdf و در حجم 123 اسلاید:


بخشی از متن:

Drug disposition is what happens to a
chemical after it enters the body.
• After oral dosing, drug disposition
(ADME) includes absorption from the
gastrointestinal tract into central
circulation; distribution to and between
various tissues; metabolism to different
chemicals; and excretion (usually in
urine or feces).

Drug distribution is the reversible transport of a drug
from one part of the body to another.
• Usually is used to describe the translocation of drug
from blood stream to tissue.
• Distribution is generally uneven because of
differences in blood perfusion, tissue binding (e.g.,
because of lipid content), regional pH, and
permeability of cell membranes.
• Steady-state is the term employed when the 
concentration of drug in all parts of the body are
constant. 
Distribution Compartments
• 1. Central Compartment, includes the well-perfused
organs and tissues (heart, blood, liver, brain and kidney) which drug
equilibrates rapidly.
• 2. Peripheral Compartment(s), include(s) those organs
(e.g., adipose and skeletal muscle) which are less well-perfused, and
drug therefore equilibrates more slowly. Redistribution from one
compartment to another often alters the duration of effect at the target
tissue.
• 3. Special Compartments, Entry of drug into the
cerebrospinal fluid (CSF) and central nervous system (CNS) is restricted by the
structure of the capillaries and pericapillary glial cells. Drugs also have relatively
poor access to pericardial fluid, bronchial secretions and fluid in the middle ear. 
فهرست مطالب:
Drug Distribution
Distribution Compartments
Rate and Extent of Distribution
Physiologic Factors of Distribution 
Blood circulatory system 
Distribution in blood and other fluids
Distribution Spaces
Determinants of Drug Distribution
Cell membranes
Plasma Drug Concentration:
Main process of drug crossing the
capillary
Passive diffusion
Fick’s law of diffusion
Hydrostatic pressure
At the arterial end 
At the venous end:
Permeability of Cell and Capillary
Membranes
Liver vs Brain
Alteration of permeability:
Cellular Distribution
Cellular Membrane
Cellular transport machinery
Passive transport 
Passive diffusion 
Weak Acidic and Basic drugs 
Drug penetration to the CNS 
Secretion of drug into milk
  Major macromolecular components
in the blood
Albumin,
 α1-acid glycoprotein,
 lipoproteins,
Erythrocytes
Procainamide Concentration in Dog
Myocardium
و
…………..
دارای منبع
فقط بخشی از فهرست آورده شده است.