دریافت پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی – 29354

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی، شامل: موارد پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی,اهداف در برنامه ریزی درسی ,فرآیند برنامه ریزی درسی,اهداف,تعیین نظام ارزشیابی,گزینش محتوی, تعیین خط مشی آموزشی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی با فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 43 

مرحله اول : تعیین هدف کلی : یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟ مرحله دوم : تحلیل آموزشی : یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند……….. 
فهرست مطالب:
فرآیند برنامه ریزی درسی
مرحله اول :
تعیین هدف کلی :
یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟
مرحله دوم :
تحلیل آموزشی :
یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند یادگیری تعیین و تصریح می شوند.
مرحله سوم :
گزینش محتوی و تعیین خط مشی آموزشی :

انتخاب مواد و روشها برای هماهنگ کردن و هدایت مسیر فعالیتها به سوی هدفهای تعیین شده و به مورد اجرا گذاشته می شود .
مرحله چهارم :
تعیین نظام ارزشیابی :
برای تعیین میزان دستیابی به هدفها و مشخص ساختن موانع و نارسائی ها استفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان بازخورد در برنامه ریزی بعدی
هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .