دریافت پاورپوینت مبانی روانشناختی برنامه درسی – 29351

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مبانی روانشناختی برنامه درسی، شامل: موارد دانلود پاورپوینت مبانی روانشناختی برنامه درسی, پاورپوینت روانشناختی برنامه ریزی درسی, پاورپوینت مبانی روانشناختی برنامه درسی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت مبانی روانشناختی برنامه درسی درقالب ppt و تعداد 15 اسلاید 

روانشناسی رشد محور اموزش انسان است. تامین نیازهای یادگیرندگان بستگی به شناخت صحیح از او و خصوصیات اوست. روانشناسی رشد ……….. 
فهرست مطالب:
تعریف روانشناسی
مبانی تعلیم و تربیت
رفتار
یادگیری
برنامه ریزی اموزشی و درسی
روانشناسی رشد
منبع