دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید – 29332

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید، شامل: موارد کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی,انگیزش و رضایت شغلی کارکنان می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:

بخشی از متن:
مقدمه
اغلب کارمندان تصدیق می کنند که احساس آنان در مورد شغلشان از چندین عامل تأثیر می پذیرد.اگر آنان از شغلی به شغلی دیگر انتقال یابند ، حتی اگر آن شغل مشابه شغل قبلی باشد ،ممکن است احساس بهتر یا بدتری به آن داشته باشد.احساس آنان در باره کاری که انجام می دهند، ممکن است ازدوره ای به دوره دیگرتغییر کند. اگرآنان احساس بهتری در مورد کارخود داشته یاشند، بالطبع آن را بهتر انجام می دهند.
توانایی و تدبیر برای برانگیختن ، پرورش روحیه وتلاش برای تضمین رضایت شغلی کارکنان
از وظایف مهم رهبری برای ارتقا ی عملکردآنان است؛ در مورد انگیزش و رضایت شغلی نظریه هایی مطرح و موانع تحقق آن در سازمان ها تشریح شده است.
توضیح اصطلاحات
انگیزش
افزایش میزان بهره برداری از فناوری در صنعت ودر سطح پایین تر،در آموزش،این ذهنیت را تقویت کرده که ماشین ممکن است برای کارآمدی و اثربخشی ضروری باشد اما به نظر می رسد افراد و انگیزه های آنان بی بدیل اند(ریچز،224:1994)
به نظر ریچز از اوایل دهه 1990، « برنامه هایی رایج شد که هدف آن ها تربیت تعداد زیادی افراد آموزش دیده و با انگیزه بالا بود.ولی تا کنون در حوزه خدمات آموزشی در قالب مفاهیم ویژه ای چون«حرفه ای بودن» و «خودمختاری»کارکنان توجه کمی به انگیزش و رشد فردی آنان شده است.»