دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید – 29331

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید، شامل: موارد کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی ,فصل دوم,رهبری ومدیریت عملک,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید:

بخشی از متن:
مقدمه: تعریف هدف در آموزش و پرورش
همه سازمان ها برای هدفی تاسیس شده اند .هدف اصلی مدارس و آموزشگاه ها ارتقای یادگیری دانش آموزان و دانشجویان است.هرچند هدف های ویژه متفاوت است ودر معرض فشارهای بیرونی مخصوصاً فشار های دولت قرار دارد، به طور کلی از همه مدارس انتظار می رود یادگیری را برای کودکان، جوانان و بزرگسالان تسهیل کنند.
اهداف مدرسه را می توان از طریق فرآیندی رسمی از قبیل برنامه ریزی تعیین و بیان کرد؛
یا ممکن است این اهداف از فرایند غیر رسمی تری ناشی شده باشد؛ اما در هر صورت هدفهای مبنایی برای ارزشیابی آتی از عملکرد را فراهم می آورد . پس از آنکه هدف های خاص سازمان تعیین و بر سرآن توافق شد، ارزیابی میزان تحقق آن ها ممکن خواهد شد.
مدارس و آموزشگاه ها باید راهی پیدا کنند که از طریق آن بین تأمین نیاز های فردی دانش آموزان و کارکنان از یک سو و دادن درک روشنی از اهداف وسیع تر مؤسسه که احتمالاً در بیانیه هیئت نمایندگان به وضوح ذکر شده ، از سویدیگر، توازن مناسبی ایجاد شود.