دریافت پاورپوینت فصل پنجم 5 دیدگاه رشدگرا نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی – 29330

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم 5 دیدگاه رشدگرا نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی، شامل: موارد پاورپوینت فصل 5 ,کتاب نظریه های برنامه درسی میلر, دانلود پاورپوینت ,نظریه های برنامه درسی, میلر ,پ دکتر مهر محمدی, فصل 5 رشد گرا می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم 5 دیدگاه رشدگرا نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی در قالب ppt و تعداد 22 اسلاید 

مفهوم اساسی دیدگاه رشدگرا آن است که رشد و تحول افراد مراحل قطعی دارد و برنامه ریزی درسی و راهبردهای اموزشی باید در جهت تسهیل این رشد و………..

فهرست مطالب :

مقدمه
مراحل تحول افراد
کاربرد در برنامه درسی
حساسیت نسبت به تفاوتهای فردی رشدی
برنامه های همسو با دیدگاه رشد گرا
و غیره………