دریافت خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی میلر دکتر مهر محمدی – 29329

عناوین کلیدی فایل خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی میلر دکتر مهر محمدی، شامل: موارد خلاصه فصل 6 ,نظریه های برنامه درسی, میلر, دانلود خلاصه نظریه های برنامه درسی, دکتر مهر محمدی, نظریه های برنامه درسی میلر می باشد:

توضیحات:

خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی میلر دکتر مهر محمدی در قالب doc و تعداد 6 صفحه 

این دیدگاه ریشه در روانشناسی شناختی داشته و کانون توجه خود را رشد و تقویت مهارتهای شناختی قرار میدهد. برنامه درسی فرایندی …… 

فهرست مطالب :

دیدگاه فرایند شناختی
مدارس بدون آپ
تفکر قیاسی
تفکر استقرایی
تفکر جانبی
مزایا و معایب این دیدگاه