دریافت مقاله نظریه های یادگیری شناختی بندورا و آزوبل – 29324

عناوین کلیدی فایل مقاله نظریه های یادگیری شناختی بندورا و آزوبل، شامل: موارد دانلود مقاله نظریه های یادگیری شناختی , مقاله یادگیری شناختی بندورا و آزوبل, نظریه های یادگیری شناختی, بندورا و آزوبل,یادگیری مشاهد ه ای بندورا,یادگیری خود نظمی,عملکرد اخلاقی,کاربردهای آموزشی,نظریه یادگیری آزوبل ,هرم ساخت شناختی ,کاربردهای می باشد:

توضیحات:

مقاله نظریه های یادگیری شناختی بندورا و آزوبل در قالب doc و تعداد 13 صفحه  

در یادگیری مشاهد ای بندورا معتقدند باید الگوهایی را به دانش آموزان ارائه کرد که آنها با مشاهده این الگوها از آن تقلید کنند.  در نظریه آزوبل ساخت شناختی را اساس یادگیری می دانست . ساخت شناختی ……..

عناوین موضوعات :
یادگیری مشاهد ه ای بندورا
یادگیری خود نظمی
عملکرد اخلاقی
کاربردهای آموزشی
نظریه یادگیری آزوبل
هرم ساخت شناختی
کاربردهای آموزشی
و غیره……..