دریافت دانلود نقشه اتوکد جزییات اجرایی عایق بندی حمام ، توالت فرنگی و ایرانی، سینک ، دستشویی – 29317

عناوین کلیدی فایل دانلود نقشه اتوکد جزییات اجرایی عایق بندی حمام ، توالت فرنگی و ایرانی، سینک ، دستشویی، شامل: موارد دانلود نقشه, اتوکد جزییات ,اجرایی عایق بندی, حمام , توالت فرنگی و ایرانی, سینک , دستشویی می باشد:

توضیحات:

فایل حاضر نقشه اتوکد جزییات اجرایی عایق بندی : حمام ، توالت فرنگی و ایرانی ، سینک ، دستشویی ، جزییات اجرایی دوش ساختمانی می باشد.

برای استفاده در نقشه تاسیسات مکانیکی و معماری است.