دریافت خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور – 29311

عناوین کلیدی فایل خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور، شامل: موارد مقدمات نوروپسیکولوژی,خلاصه مقدمات نوروپسیکولوژی,احمد علی پور,ppt مقدمات نوروپسیکولوژی,pdf مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروپسیکولوژی پاورپوینت,نکات کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی می باشد:

توضیحات:

خلاصه شده مفید کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور برای استفاده دانشجویان گرامی درقالب word و در حجم 14 صفحه:


بخشی از متن:
فصل اول: 
عصب_روانشناسی چیست؟ 
عصب_ روانشناسی یکی از مهمترین شاخه های روانشناسی است که از لحاظ نظری و کاربردی اهمیت زیادی دارد. این شاخه به صورت کلی به عنوان مطالعه ارتباط مغز با رفتار و به صورت محدود به عنوان مطالعه ارتباط فرایندهای روانشناختی و مغز در بیماران دچار آسیب مغزی تعریف شده است. عصب_ روانشناسی جزء شاخه های روانشناسی زیستی و علوم اعصاب محسوب می شود و با فیزیولوژی روانی، روانشناسی فیزیولوژیک، علوم اعصاب شناختی تفاوت‌هایی دارد. در این علم عمدتاً از آزمودنی های انسانی استفاده می‌شود و بر مطالعه کارکردهای عالی ذهن و قشر مخ تاکید می‌شود. از لحاظ کاربردی این علم در تشخیص دقیق ضایعات مغزی، برنامه درمانی و توانبخشی بیماران دچار آسیب مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این حوزه از دانش بشری در درک ماهیت ارتباط بین مغز و ذهن و تدوین نظریاتی درباره عملکرد بهنجار مغز  کاربردهای فراوانی دارد.