دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد(مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی) نوشته حسن احدی، نیکچهر – 29260

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد(مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی) نوشته حسن احدی، نیکچهر، شامل: موارد کتاب روانشناسی رشد ,دکتر احدی, فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد ,روانشناسی رشد دکتر احدی,,مفاهیم بنیادی در نوجوانی,پاورپوینت روانشناسی رشد,مفاهیم بنیادی, روانشناسی نوجوانی,حسن احدی, نیکچهر محسنی,عوامل بزهکاری نوجوانان,عوامل طبیعی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی (علل و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان) نوشته حسن احدی، نیکچهر محسنی در قالب ppt و تعداد 19 اسلاید 


بخشی از متن:
مسئله بزهکاری و انحراف نوجوانا ن از دید زمان مورد توجه اندیشمندان بوده است. محرومیتهای ناشی از عدم تامین نیازهای زندگی سبب گسترش فساد، دزدی،و انحراف جنسی و دیگر انحرافات در …….. 

عناوین موضوعات :
عوامل بزهکاری نوجوانان
عوامل طبیعی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
مهاجرت
ساختار خانوادگی
ارزش تربیتی خانواده
عوامل سیاسی بزهکاری
و غیره……