دریافت خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور – 29254

عناوین کلیدی فایل خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور، شامل: موارد کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, خلاصه مقدمات نوروپسیکولوژی ,احمد علی پور,نوروپسیکولوژی,اصول سازمان کارکردی مغز,جانبی شدن حرکت ,زبان و مغز,یادگیری و حافظه می باشد:

توضیحات:

خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی در قالب pdf و تعداد 158 صفحه
عصب روانشناسی یکی از مهمترین شاخه های روانشناسی است که از لحاظ فکری و کاربردی اهمیت زیادی دارد. این شاخه بعنوان مطالعه ارتباط مغز با رفتار و بصورت محدود به عنوان …….

عناوین موضوعات :
کلیات
تعریف علم عصب
روشهای مطالعه و بررسی در نوروپسیکولوژی
اصول سازمان کارکردی مغز
جانبی شدن حرکت
زبان و مغز
یادگیری و حافظه
و غیره…….