دریافت پاورپوینت اسکیزوفرنی در دانش آموزان – 29242

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اسکیزوفرنی در دانش آموزان، شامل: موارد اسکیزوفرنی در دانش آموزان, پاورپوینت اسکیزوفرنی,تشخیص اسکیزوفرنی,مشخصات اسکیزوفرنی,علائم منفی اسکیزوفرنی,علائم جسمانی اسکیزوفرنی,علل بیماری اسکیزوفرنی, سیر اسکیزوفرنی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اسکیزوفرنی در دانش آموزان درقالب ppt و تعداد 24 اسلاید 

معیارهای تشخیص اسکیزوفرنی هذیان ،توهم،گفتار درهم ریخته،رفتار آشفته و بی تفاوتی عاطفی .این علائم باید حداقل شش ماه در فرد دیده شوند………. 

عناوین موضوعات :
تشخیص
مشخصات
علائم منفی اسکیزوفرنی
علائم جسمانی و علل بیماری سیر اختلال و پیامد آن
معلمان چه کمکی میتواند کنند