دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان (اصول ارزیابی و معاینه روانی در مشاوره – 29240

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان (اصول ارزیابی و معاینه روانی در مشاوره، شامل: موارد پاورپوینت فصل سوم ,اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ,اصول ارزیابی و معاینه روانی,مشاوره با سالمندان ,حسین زارع, حسن عبدالله زاده, آناهیتا خدابخشی کولایی انتشارات دانشگاه پیام نور,خلاصه اصوب و فنون راهنمایی,پیام نور,فنون راهنمایی و مشاوره ,مشاو,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان (اصول ارزیابی و معاینه روانی در مشاوره با سالمندان) نوشته حسین زارع، حسن عبدالله زاده، آناهیتا خدابخشی کولایی انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx  و در حجم 37 اسلاید:


بخشی از متن:
تبعیض علیه سالخوردگان 
امروزه بیشتر متخصصان بر این باورند که «تبعیض علیه سالخوردگی» آنقدر ریشه دوانده است که چیزی بیش از تصویب قانون برای ریشهکن کردن آن لازم است. روک و اسکوگین(1995) گزارش دادهاند که سالمندان رفتارها و نتایج مثبتتری از میانسالانی دارند که از خدمات روانشناسی استفاده کردهاند. همچنین نتیجه سالمندان هم معتبرتر و و قابل قبولتر از میانسالانی است که به افسردگی مبتلا هستند. 
موانع تغییر: اجتناب؛ مقاومت و سایر عوامل
گرینسون، روانکاو آمریکایی درباره «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مقاومت در برابر بهبود سالمندان بررسیهایی انجام داده است. هدف او این است که خوانندگانش را در فهم پویاییهای ناهشیار مراجعان یاری رساند. 
بر این اساس، میتوان با انعطافپذیری و اعمال تعصب کمتر در کار با سالمندان به جای این که تلاش کنیم، فورأ کاری برای آنها انجام دهیم به خود اجازه دهیم تا با علاقهای صادقانه و اشتیاق بسیار نقاط مبهم را از ایشان سؤال کنیم و در عین حال که خود را مشتاق درک تاوتها نشان میدهیم، مراقب باشیم که به ما به عنوان یک پژوهشگر نگاه نکنند.