دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی شناختی (حافظه) نوشته حسین زارع و علی اکبر شریفی – 29237

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی شناختی (حافظه) نوشته حسین زارع و علی اکبر شریفی، شامل: موارد حافظه, حافظه کوتاه مدت, حافظه بلند مدت, فراموشی, توانبخشی,پاورپوینت فصل چهارم,کتاب روانشناسی شناختی ,حافظه,حسین زارع,علی اکبر شریفی ,ساختار حافظه می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی شناختی (حافظه) نوشته حسین زارع و علی اکبر شریفی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:


بخشی از متن: 
حافظه، توانایی دریافت، اندوزش و بازیابی اطلاعات است که پدیدههای بیشمار هستی مار را در کل واحدی یکپارچه میسازد. به عبارتی دیگر، حافظه فرایند ذخیرهسازی اطلاعات و تجارب و بازیابی احتمالی آنها در آینده است.  
ساختار حافظه  
مدلهای نظری حافظه انسان به طور کلی دو نوعاند: 
1 . الگوهای سنتی
مدلهای واگ و نورمن، اتکینسون وشیفرین در این دسته جای میگیرند. در نظریه واگ و نورمن، حافظه اولیه یا سیستم اندوزش کوتاه مدت، مجزا از حافظه ثانویه یا سیستم اندوزش بلندمدت در نظر گرفته میشود. 
بر اساس مدل اتکینسون و شیفرین نیز، حافظه بر مبنای مدت زمانی که اطلاعات میتوانند ذهیره شوند به 3 بخش حافظه حسی، حافظه کوتاهمدت و حافظه دراز مدت تقسیم میشود.