دریافت پاورپوینت تئوریهای روانشناسی رشد – 29235

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تئوریهای روانشناسی رشد، شامل: موارد تئوریهای روانشناسی رشد, پاورپوینت نظریات روانشناسی رشد, روانشناسی رشد و تئوریهای آن, پاورپوینت تئوریهای روانشناسی رشد,نظریات روانشناسی رشد,نظریه اریکسون,نظریه پیاژه,نظریه فروید,نظریه کلبرگ ,رشد,نظریه های رشد,روانشناسی رشد می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تئوریهای روانشناسی رشد  قالب ppt و تعداد 25 اسلاید
روانشناسی رشد را به سه گروه عمده میتوان تقسیم کرد. شناخی ، روانکاوی و یادگیری.تفاوت آنان یا به نوعی وابسته بهم هستند .یا فقط جنبه ای از جنبه های رشد را مطالعه می کنند البته تحقیقات بسیاری در …….. 

عناوین موضوعات :
نظریات روانشناسی رشد
نظریه اریکسون
نظریه پیاژه
نظریه فروید
نظریه کلبرگ