دریافت پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت – 29230

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت، شامل: موارد روانشناسی شخصیت,نظریه های جدید, افتراق نظریه‌های شخصیت,رویکردها در نظریه‌های رسمی,رویکرد روانکاوی,رویکرد رفتاری شخصیت,رویکرد یادگیری اجتماعی,رویکرد تحلیل عاملی,رویکرد شناختی,رویکرد انسان گرایی,رویکرد حیطه محدود شخصیت می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت بصورت فایل PTT در 24 اسلاید
بخشی از متن: 

فایده نظریه‌های مربوط به شخصیت بخصوص در این است که در برابر تحقیقات تجربی وآزمایشگاهی که فقط گوشه‌ها یا جنبه‌های محدودی از شخصیت را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند، این نظریات درباره ارتباط این گوشه‌ها و یا جنبه‌ها و در نتیجه درباره چگونگی تشکیل و تحول شخصیت به بحث و تحقیق می‌پردازند.

روانشناسی شخصیت :
وجوه اشتراک و افتراق نظریه‌های شخصیت
رویکردها در نظریه‌های رسمی:
رویکرد روانکاوی:
رویکرد رفتاری
رویکرد یادگیری اجتماعی:
رویکرد تحلیل عاملی:
رویکرد شناختی:
رویکرد انسان گرایی:
رویکرد حیطه محدود :
گوناگونی در رویکردها به شخصیت:
عوامل موثر بر نظریات شخصیت :