دریافت پاورپوینت آسیب های اجتماعی تاکید بر شبکه های اجتماعی – 29215

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آسیب های اجتماعی تاکید بر شبکه های اجتماعی، شامل: موارد آسیب های اجتماعی ,آسیب شناسی اجتماعی , پاورپوینت آسیب های اجتماعی , شبکه های اجنماعی,تعریف آسیبهای اجتماعی,اهمیت پیگیری آسیبها,آسیبهای اجتماعی نو پدید ,انواع آسیبهای اجتماعی,فهرست آسیبها ,بازیهای رایانه ای می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت آسیب های اجتماعی تاکید بر شبکه های اجتماعی در قالب ppt و تعداد 56 اسلاید  
آسیب های اجتماعی به رفتارهایی گفته میشود. که هنجارها ی اجتماعی را نقض نماید. آسیبهای اجتماعی نو پدید مربوط به فناوریهای جدید است که این آسیبها ناشی از استفاده از ماهواره و ……. 

عناوین موضوعات :
تعریف آسیبهای اجتماعی
اهمیت پیگیری آسیبها
آسیبهای اجتماعی نو پدید
انواع آسیبهای اجتماعی
فهرست آسیبها
بازیهای رایانه ای
و غیره…….