دریافت پاورپوینت الگوی تدریس تفکر استقرایی – 29210

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت الگوی تدریس تفکر استقرایی، شامل: موارد الگوی تدریس تفکر استقرایی, الگوی تدریس استقرایی, پاورپوینت الگوی تدریس استقرایی,پاورپوینت الگوی تدریس ,تفکر استقرایی,هدف عمده در این الگو ,در الگوی تفکر استقرایی,نتیجه استفاده از الگوی استقرایی,گامهای چهار گانه استقرایی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت الگوی تدریس تفکر استقرایی  در قالب ppt و تعداد 29 اسلاید
این الگو برای تدریس تکوین مفهوم و همزمان اموزش مفاهیم به شاگردان تدوین شده است. توجه به منطق ،زبان و ماهیت دانش و روح کاوشکری را …….

عناوین موضوعات :
محدوده کاربرد این الگو  
هدف عمده در این الگو
در الگوی تفکر استقرایی
نتیجه استفاده از الگوی استقرایی
گامهای چهار گانه استقرایی
و غیره…….