دریافت دانلود نقشه اتوکد دیتایل نصب سینی کابل تاسیسات برقی – 29203

عناوین کلیدی فایل دانلود نقشه اتوکد دیتایل نصب سینی کابل تاسیسات برقی، شامل: موارد دانلود نقشه اتوکد دیتایل نصب سینی کابل تاسیسات برقی می باشد:

توضیحات:

فایل حاضر نقشه اتوکد دیتایل و جزییات نصب سینی کابل برق بر روی دیوار و زیر سقف می باشد به همراه جدول ابعاد سینی و تعداد کابل و فاصله و .. مجاز برای استفاده در نقشه تاسیسات برقی است.