دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف – 29197

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف، شامل: موارد خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف , مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف , پاورپوینت خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف می باشد:

توضیحات:

دانلود فایل :

پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف

درقالب pdf , و تعدا د 38 صفحه

عناوین موضوعات :

تعریف کیمبل از یادگیری

جنبه های نظریه

پژوهشهای تازه

اندیشه های ثرندایک

شرطی سازی اسکینر

نظریه کنشکر

مقایسه اسکینر و ثرندایک

و غیره…….

یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد. اسکینر معتقد یادگیری عین تغییرات رفتاری است و حتما باید به تغییر قابل مشاهده بی انجامد.