دریافت پاورپوینت زوج درمانی و درمان هیجان مدار – 29194

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت زوج درمانی و درمان هیجان مدار، شامل: موارد زوج درمانی , درمان هیجان مدار, پاور پوینت زوج درمانی,پاورپوینت درمان هیجان مدار,کارگاه زوج درمانی هیجان مدار,زوج درمانی هیجان مدار گرینبرگ,زوج درمانی هیجان مدار,مشاوره خانواده,نکات در مورد زوج درمانی,پروتکل درمان هیجان مدار می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت زوج درمانی و درمان هیجان مدار در قالب ppt و تعداد 89 اسلاید: 

درمان هیجان مدار ارتباط زناشویی را بازتابی از درهم تنیدگی های هیجانی میداند. از این رو اگر همسران به واسطه درمان بتواند تجارب هیجانی منفی در مورد خود و همسر و رابطه را به……….

 
عناوین موضوعات :

پدیداری درمان هیجان مدار
فلسفه درمان هیجان مدار
تغییر در درمان هیجان مدار
اهداف درمان
فرایند درمان
راهبردهای درمان
منابع