دریافت پاورپوینت درمان عقلانی – عاطفی آلیس Albert Ellis – 29187

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درمان عقلانی – عاطفی آلیس Albert Ellis، شامل: موارد درمان عقلانی آلیس , پاورپوینت درمان عقلانی عاطفی آلیس,نظریه عقلانی عاطفی رفتاری, آلبرت الیس,فرایند درمان الیس,مدل abc آلبرت الیس,,درمان شناختی رفتاری الیس,,پاورپوینت نظریه الیس,Albert Ellis,نظریه الیس pdf می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درمان عقلانی عاطفی آلیس Albert Ellis 
در قالب ppt و تعداد 16 اسلاید
از نقطه نظر دیدگاه شناختی شرایط زندگی ،دیگران و رویدادهای گذشته تعیین کننده مشکل نیستندبلکه نوع ادراکات از موقعیتها و شیوه تفکر ……… 


عناوین موضوعات : 

دیدگاه شناختی 
دیدگاه رفتاری 
نظریه شخصیت 
مبنای فیزیولوژیکی 
مبنای اجتماعی 
مبنای روانشناختی 
اختلال شخصیت  
و غیره ……..