دریافت دانلود اتوکد جزییات اجرای نقشه های معماری فاز دو جدید – 29178

عناوین کلیدی فایل دانلود اتوکد جزییات اجرای نقشه های معماری فاز دو جدید، شامل: موارد دانلود اتوکد جزییات اجرای نقشه های معماری فاز دو جدید می باشد:

توضیحات:

دانلود فایل اتوکد جزییات و دیتایل اجرای نقشه های معماری فاز دو شامل جزییات اجرایی کف ، دیوارها ،سقف ها ، نازک کاری ، نعل درگاه ها ، پارتیشن بندی ، دیوار خارجی و داخلی ، سقف کاذب ، شیشه ها و می باشد