دریافت پاورپوینت اهمیت آموزش به بیمار در حاکمیت خدمات بالینی (18 اسلاید) – 29126

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اهمیت آموزش به بیمار در حاکمیت خدمات بالینی (18 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت اهمیت آموزش به بیمار در حاکمیت خدمات بالینی,پاورپوینت ,آموزش, بیمار , حاکمیت, خدمات,هدف از آموزش به بیمار,ملاک های ارزیابی حاکمیت, خدمات بالینی , آموزش به بیمار,تعریف نظام حاکميت خدمات باليني,از جمله دلایل مشکل بودن این فعالی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اهمیت آموزش به بیمار در حاکمیت خدمات بالینی (18 اسلاید)

قسمتی از اسلایدها:
ملاک های ارزیابی حاکمیت خدمات بالینی در آموزش به بیمار
واحد پیشگیری و ارتقای سلامت و یا گروه آموزش به بيمار (زيركميته بهبود كيفيت) در بيمارستان وجود داشته باشد و وظیفه این واحد برنامه ریزی های ارتقای سلامت و مدیریت بیماری ها با گروه هدف بیماران و خانواده بیماران و کارکنان می باشد.
بيمارستان داراي برنامه مدون جهت آگاه سازي بيماران و همراهان در ارتباط با حقوق شان و همچنين خدمات درماني و غير درماني قابل ارائه می باشد.
آموزش، فرآیندي است متقابل، که در طی آن یادگیري صورت میگیرد و یکی از نیازهاي اساسی بشر محسوب میشود.

بیماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند آموزش و دریافت اطلاعات روشن و کافی می باشند

تعریف نظام حاکميت خدمات باليني

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.

فهرست مطالب و اسلایدها:
آموزش
هدف از آموزش به بیمار
ملاک های ارزیابی حاکمیت خدمات بالینی در آموزش به بیمار
تعریف نظام حاکميت خدمات باليني
از جمله دلایل مشکل بودن این فعالیت
منابع