دریافت پاورپوینت آموزش و تربیت، اهداف،ویژگی،اصول و مبانی تربیت (34 اسلاید) – 29122

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آموزش و تربیت، اهداف،ویژگی،اصول و مبانی تربیت (34 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت آموزش و تربیت,هدفهاي تربيتي,ويژگيهاي هدف تربيتي مطلوب ,هدفهاي تربيتي اسلام,عوامل تربيت در اسلام,روشهای تعليم و تربيت اسلامی,اصول و مباني,تعليم و تربيت اسلامی,تدابير و رهنمود,حضرت امام خميني می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت آموزش و تربیت، اهداف،ویژگی،اصول و مبانی تربیت (34 اسلاید) 

نوع فایل : power point 
قابل ئیرایش : 34 اسلاید 

قسمتی از اسلاید ها : 
آموزگار در جزوه فلسفه آموزش و پرورش درباره اهداف تربيتي چنين بيان مي نمايد: 
الف- رشد قوه بيان و درک مفاهيم 
ب- رشد تفکر انتقادي، ميل به يادگيري و تلاش به کسب علم و معرفت 
پ- رشد استعداد کنجکاوي و خلاقيت براي نوآوري (ابداع و ابتکار) 
ث- ايجاد احساس قدر شناسي از مواريث تمدني، ميهن دوستي و حفظ ميراث و نقل آن 
ث- تقويت احساس مسئوليت و انجام تکليف احراز روح تعاون و نوع دوستي 
ج- کمک به درک ارزش هاي اخلاقي و انساني و احترام به انسان
چ- شناخت هرچه بيشتر جهان و درک ارتباط با خداوند و انجام فرايض و توکل بر خداوند
ح- حسن استفاده از طبيعت و از منابع انساني و نيروي کاري همکاران
خ- شناخت خويشتن و احترام به نفس، احترام به مقام شامخ انساني اعم به خود يا به ديگران

فهرست مطالب و اسلاید ها :

هدفهاي تربيتي
ويژگيهاي هدف تربيتي مطلوب
هدفهاي تربيتي اسلام
عوامل تربيت در اسلام
روشهاي تعليم و تربيت اسلامي
اصول و مباني تعليم و تربيت اسلامي در نظام ج.ا.ا
تدابير و رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)
ويژگيهاي سازمانهاي نظامي در امر تربيت
وظايف نظاميان در امر آموزش نظامي
اصول نظام آموزشي ن.م
توصيه هاي آموزشي