دریافت پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت (67 اسلاید) – 29121

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت (67 اسلاید)، شامل: موارد اهداف آموزش کارکنان ,نظام آموزش کارکنان دولت, بهسازی کارکنان دولت,پاورپوینت نظام آموزش,بهسازی کارکنان دولت,اسلاید می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت (67 اسلاید) 

نوع فایل:powerponit 
تعداداسلاید 67 قابل ویرایش 

نمایش بخشی از اسلاید: 
بهسازي سازماني: 
يعني فرآيند اصلاح و بهبود سازمان از طريق تغيير در نگرش‌ها، اعتقادات، ارزش‌هاي افراد، ساختار و فعاليت‌هاي سازمان كه عمدتاً بر تغيير و اصلاح رفتار انسان در سازمان تأكيد دارد. 

فهرست:
بخش اول: 
آشنائی با ضرورت و اهداف آموزش کارکنان 
بخش دوم: 
آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت