دریافت پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری (رویکرد یکپارچه نگر به ک – 29095

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری (رویکرد یکپارچه نگر به ک، شامل: موارد جرالد کری,خلاصه نظریه و کاربست مشاوره,پاورپوینت کاربست مشاوره,پاورپوینت جرالد کری,خلاصه نظریه و کاربست,خلاصه مشاوره و روان رمانی,پاورپوینت مشاوره و روان درمانی ,جرالد کری,ppt,خلاصه روان درمانی جرالد کری,رویکرد یکپارچه نگر ,به کار کردن با ا می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری (رویکرد یکپارچه نگر به کار کردن با استن) ترجمه یحیی سید محمدی درقالب pptx و در حجم 10 اسلاید:

بخشی از متن:
روشن کردن هدف ها

کافی نیست از درمانجویان سوال شود که پس از خاتمه درمان امیدوارند با چه چیزی آن را ترک کنند معمولاً متوجه شدند که درمانجویان درباره آنچه که می‌خواهند مبهم کلی و گل هستند من از رفتار درمانی درمان شناختی رفتاری و درمان آدلری و واقعیت درمانی لزوم ترغیب کردن استن به روشن کردن هدف های خود را اقتباس می کند بنابراین است نمی گوید من می خواهم از تمام این بازی کردن ها با خودم و دیگران دست بردارم امیدوارم تحقیر کردن خودم را تقویت کنم امیدوارم از شر احساسی که دارم خلاص شوم می‌خواهم احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم و زندگی تازه ای را آغاز کنم. هدف اصلی من این است که استن را ترغیب کنم که از همان شروع رابطه مان مسئولیت آنچه را که می‌خواهد انجام دهد بر عهده بگیرد و بخش عمده ای از کار اولیه ما هم این است که به استن کمک شود از تغییراتی که خیلی دوست دارد ایجاد کند و نحوه که می‌تواند به آنها تحقق باشد درک روشنی داشته باشد.

‘توجه’
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب مشاوره خانواده روی لینک زیر کلیک کنید:
و برای دریافت سایر فصول کتاب روی لینک زیر کلیک کنید: