دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار – 29086

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار، شامل: موارد خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,ادراک اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی,پاورپوینت فصل چهارم,نگرش,تغییر نگرش می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی اجتماعی (تغییر نگرش) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 48 اسلاید: 


بخشی از متن: 
 تعریف نگرش: 
نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. 
 به عبارت دیگر نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به هر چیزی که می توانیم در ذهن خود مجسم کنیم،  از جمله افراد. 
 ممکن است موضوع نگرش کاملا عینی باشد مثل (گیاه خواری)  یا جنبه انتزاعی داشته باشد( مثل، آزادی)،  همچنین ممکن است موضوع نگرش واقعیت داشته باشد (مثل چند همسری)  یا خیالی باشد(مثل سریال های تلویزیونی). 
 حتی ممکن است موضوع نگرش خود ما باشیم در آن صورت از چیزی صحبت خواهد شد که عزت نفس می نامیم.