دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار – 29081

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار، شامل: موارد پاورپوینت, فصل دوم,خلاصه روانشناسی اجتماعی,لوک بدار,ژوزه دزیل,لوک لامارش,حمزه گنجی,خود,خودپنداره,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,خلاصه کتاب, روانشناسی اجتماعی لوک بدار,ppt روانشاسی اجتماعی حمزه گنجی,دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی اجتماعی (خود) نوشته لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش ترجمه حمزه گنجی در قالب pptx  و در حجم 31 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 خود به چه معناست؟ 
در روانشناسی خود عبارت است از مجموعه ویژگی های فردی که موجب تفاوت فرد از دیگران یا شباهت به دیگران می شود. 
 خود سه بعد دارد.  
من کیستم 
چگونه خودم را ارزیابی می کنم 
و چگونه عمل می کنم. 

خودپنداره 
خودپنداره به این صورت تعریف می شود:  مجموعه باورهایی که شخص درباره خود دارد. عزت نفس عبارت است از ارزیابی و شخص از ویژگیهای خاص خود. 
 همچنین نقش های متفاوتی که به خود نسبت می‌دهم، همان هایی است که به دیگران عرضه می کند: چیزی که معرفی خود یا ارائه خود نامیده می شود.