دریافت پاورپوینت کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان – 31586

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان، شامل: موارد دانلود کتاب مهارت های خرد در مشاوره,خلاصه مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره ,کتاب مفاهیم بنیادی , مباحث تخصصی در مشاوره,دیوید گلدارد ,سیمین حسینیان ,مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره,پاورپوینت مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان در قالب pptx و در حجم 300 اسلاید:

فهرست مطالب: 
بخش اول: مشاوره 
فصل اول: چرا می خواهید مشاور شوید؟ 
فصل دوم: رابطه مشاوره ای 
فصل سوم: مروری برآموزش مهارتها 
بخش دوم: مهارتهای خرد
فصل چهارم: توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه 
فصل پنجم: انعکاس محتوا (بازگوکردن محتوای گفتار) 
فصل ششم: انعکاس احساسات
فصل هفتم: انعکاس محتوا واحساسات
فصل هشتم: شیوه های دیداری،شنیداری واحساسی
فصل نهم: طرح سوالات 
فصل دهم: خلاصه کردن 
فصل یازدهم: قاب گیری یا شکل دهی مجدد
فصل دوازدهم: رودررویی(مواجهه)
فصل سیزدهم: مبارزه با عقاید خود –تخریب 
فصل چهاردهم: بررسی راه حلها(کشف گزینه ها)
فصل پانزدهم: اقدام تسهیلی
فصل شانزدهم: پایان دادن به جلسه مشاوره
بخش سوم: تجربه مشاوره
فصل هفدهم: فرآیند یک جلسه ی مشاوره
فصل هجدهم: بیواسطگی تجربه مشاوره
فصل نوزدهم: شخصیت انسان آن گونه که در جریان مشاوره پدیدار می شود

بخش چهارم: برخی از حوزه های تخصصی مشاوره
فصل بیستم: مراجع عصبانی  
فصل بیست و یکم: مشاوره فقدان وسوگ 
فصل بیست و دوم: مراجع خودکشی گرا 

بخش پنجم: موضوعات عملی در مشاوره
فصل بیست و سوم: آرایش اتاق مشاوره
فصل بیست و چهارم: نگهداری سوابق(یادداشتهای)جلسات مشاوره 
فصل بیست و پنجم: رازداری واصول اخلاقی حرفه ای مشاوره
بخش ششم: نیازهای خود مشاور 
فصل بیست و ششم: نظارت وآموزش مداوم
فصل بیست و هفتم: آرامش خود مشاور