دریافت سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع – 29043

عناوین کلیدی فایل سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع، شامل: موارد سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع,دانلود سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع,فایل سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع,خازن گذاری در شبکه قدرت , برق نیوز,,راکتیو کجا مصرف می شود می باشد:

توضیحات:

از موضوعات مورد علاقه در رشته برق قدرت بوده و شامل عناوين زير است :
مفهوم توان راکتيو
اهميت تثبيت ولتاژ در شبکه
نقش AVR
روشهاي مهارکردن قدرت راکتيو و ولتاژ
اصلاح ضريب قدرت ( کسينوس في)
بهبود تنظيم ولتاژ
متعادل کردن بار
علت توسعه سيستمهاي اصلاح ضريب قدرت در مراکز صنعتي
افزايش قدرت اکتيو و تثبيت قدرت ظاهري
تثبيت قدرت اکتيو و کاهش قدرت ظاهري
انواع خنثي سازها
خنثي سازهاي خازني و مزاياي آن
خنثي سازهاي سلفي ( راکتور)
موتور سنکرون
کندانسور سنکرون – مزايا و معايب آن
مقايسه ويژگيها و کاستيهاي خنثي سازها
محدود سازي توان راکتيو کارخانه ها
محل نصب خازن
انواع خنثي سازي يا تعديل
کمپنزاسيون انفرادي
کمپنزاسيون گروهي
کمپنزاسيون مرکزي
بهمراه نتيجه گيري ، روابط ، جداول و شکلهاي مربوطه