دریافت سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 1 – 29039

عناوین کلیدی فایل سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 1، شامل: موارد سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 1,آزمون عملی برق ساختمان درجه 2,سوالات عملی برق ساختمان درجه 1,دانلود رایگان نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 با جواب,سوالات تستی برق ساختمان درجه 3,نمونه سوالات برق ساختمان درجه 1 کاردانش می باشد:

توضیحات:

شامل یک سري سوال 30 تايي (تستي )
مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه اي
مناسب براي :
داش آموزان فني و حرفه اي هنرستانها
دانش آموزان کاردانش
کارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي
متقاضيان شرکت در آزمونهاي صنعت ساختمان
استادکاران رشته برق
متقاضيان دريافت کارت مهارت فني