دریافت سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار – 29038

عناوین کلیدی فایل سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار، شامل: موارد سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار,نمونه سوالات دریل کار واره کار با جواب فنی حرفه ای,پکیج نمونه سوالات دریل کار و اره کار , پاسخ ویژه آزمون های فنی,بانک نمونه سوالات دریل کار و اره کار,نمونه سوالات دریل کار و اره کار , دانلود رایگان می باشد:

توضیحات:

شامل یک سري سوال 30 تايي (تستي )
مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه اي
مناسب براي :
داش آموزان فني و حرفه اي هنرستانها
دانش آموزان کاردانش
کارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي
متقاضيان شرکت در آزمونهاي صنعت ساختمان
استادکاران رشته برق
متقاضيان دريافت کارت مهارت فني