دریافت سوالات آزمون پایان دوره الکترونیک عمومی – 29032

عناوین کلیدی فایل سوالات آزمون پایان دوره الکترونیک عمومی، شامل: موارد سوالات آزمون پایان دوره الکترونیک عمومی,نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی رشته الکترونیک,نمونه سوالات تخصصی استخدامی برق الکترونیک,نمونه سوالات خدمات الکترونیک پیام نور,نمونه سوالات الکترونیک,سوالات تستی درس خدمات الکترونیک علمی کاربردی,نمون,,, می باشد:

توضیحات:

شامل یک سري سوال 40 تايي (تستي )
مربوط به پايان دوره آموزشي فني و حرفه اي
مناسب براي :
داش آموزان فني و حرفه اي هنرستانها
دانش آموزان کاردانش
کارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي
متقاضيان شرکت در آزمونهاي صنعت ساختمان
استادکاران رشته برق
متقاضيان دريافت کارت مهارت فني