دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور – 31451

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور، شامل: موارد کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری, نظریه های شناختی اجتماعی,بخشی از متن: , نظریه های شناختی ,فصل چ می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 نظریه های شناختی اجتماعی
نظر بندورا درباره ی رفتارگرایی 
به اعتقاد بندورا دیدگاه سنتی رفتارگرایی درست است، اما کامل نیست؛ 
بخشی از یادگیری را تبیین می کنند و بخش عمده ای از آن را که شامل تأثیر عوامل اجتماعی بر یادگیری است، نادیده می گیرند.
 وی یادگیری مشاهده ای را مهم ترین عامل رشد و یادگیری دانست و نظریه های یادگیری را برای تبیین چگونگی اکتساب و عملکرد رفتارهای غیر معمول، که حاصل آزمایش روی حیوانات است، مبهم و ناقص معرفی کرد
به نظر بندورا، بخش وسیعی از یادگیری انسان از طریق مشاهده و تقلید صورت می گیرد.
 بندورا نظریه جامعی در مورد یادگیری مشاهدهای تدوین کرد و به مرور آن را به اكتساب مهارتها، راهبردها و رفتارهای متنوع انسان تعمیم داد.
پیش فرضهای اساسی نظریه شناختی- اجتماعی
 نظریه شناختی- اجتماعی، فرضیه های مشخصی در تبیین یادگیری و عملکرد دارد.
 این پیش فرضها به تعامل دو جانبه محيط، فرد و رفتار (موجبيت دوجانبه)، تفاوت بین یادگیری و عملکرد، سرمشق گیری، یادگیری مشاهده ای، نحوۀ یادگیری یادگیری مستقیم و جانشینی) و خود به کارامدی مربوط است