دریافت پاورپوینت فصل هفدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره اعتیاد،مشاوره بد رفتاری – 29012

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل هفدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره اعتیاد،مشاوره بد رفتاری، شامل: موارد بدرفتاری میان فردی,بدرفتاری میان فردی,مهدی گنجی,خلاصه اصول و مبانی مشاوره,مبانی مشاوره ساموئل گلادینگ,خلاصه کتاب اصول و مبانی مشاوره,پاورپوینت فصل هفدهم, کتاب اصول و مبانی مشاوره,, ساموئل, گلادینگ ,مشاوره اعتیاد,مشاوره بد رفتاری,مشاوره ب می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره اعتیاد،مشاوره بد رفتاری،و مشاوره با افراد معلول) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 37 اسلاید:  


بخشی از متن:
بدرفتاری میان فردی:
بد رفتاری میان فردی عبارت است ازاعمال خشونت آمیز علیه دیگران یا غفلت ازآنها،مخصوصا اعضای خانواده.بد رفتاری میان فردی می تواند اشکال ظریف تر و نا محسوس تری به خود گیرد،مثل بد رفتاری هیجانی یا می تواند خشونت آمیز و مشهود تر باشد مثل بدرفتاری فیزیکی.

بد رفتاری هیجانی:
از بین همه انواع بد رفتاری ها،بد رفتاری هیجانی احتمالا از همه رایج تر است.این نوع بدرفتاری گاهی از دیگر انواع آن ظریف تر و نا محسوس تر انجام می یگرد هرچند ممکن است خشونت آمیز نیز باشد.بد رفتاری هیجانی،به یک سن خاص،یک مرحله رشدی خاص،یا یک جنسیت خاص محدود نمی شود و به همین دلیل، در تمام مراحل زندگی و در انواع خانواده ها وجود دارد.درواقع،بدرفتاری در زوج ها،چه دردروان نامزدی و چه بعد از آن ،از همه بیشتر شایع است.نشانه های بد رفتاری هیجانی در بین زوج ها: 
‘توجه’ 
برای دریافت پاورپوینت کامل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید
برای دریافت سایر فصول کتاب به صورت مجزا روی لینک زیر کلیک کنید