دریافت پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (رویکرد اکت) – 28993

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (رویکرد اکت)، شامل: موارد پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,رویکرد اکت می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (رویکرد اکت) در قالب pptx و در حجم 43 اسلاید:

مطالب پاورپوینت:

سیر رفتار درمانی 
موج اول : 
رفتار درمانی کلاسیک 
موج دوم : 
درمان شناختی و تلفیق آن با درمان رفتاری 
موج سوم : 
سوم:درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،ذهن آگاهی با تاکید بر هیجان ها