دریافت دانلود پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات) – 28986

عناوین کلیدی فایل دانلود پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات)، شامل: موارد وسایل اندازه گیری دبی اندازه گیری دبی در لوله ها روش های اندازه گیری دبی فرمول محاسبه دبی لوله فرمول محاسبه دبی گاز محاسبه سرعت سیال در لوله فرمول محاسبه فلو فرمول دبی حجمی می باشد:

توضیحات:

اندازه گیری دبی در لوله ها,روش های اندازه گیری دبی,فرمول دبی حجمی,فرمول محاسبه دبی گاز,فرمول محاسبه دبی لوله,فرمول محاسبه فلو,محاسبه سرعت سیال در لوله,وسایل اندازه گیری دبی
پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات)

مشخصات فایل:پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 44فهرست مطالب:تعريف جرياناستاندارد اندازه گيریروشهای اندازه گيری جريانروشهای توزينیجريان سنج حجمی جابجايی مثبت ( شمارشگر) (PD)جريان سنج پيستونی دبی سنج رقاصکی Nutating Diskدبی سنج با پره های بيضوی روشهای انسدادروشهای مبتنی بر نيروی مقاومتدبی سنج مبتنی بر تير خمشیدبی سنج مغناطيسیدبی سنج مبتنی بر فشار (کاوشگر فشار)اندازه گيری دبی در مجاری رو بازو. . .بخشی از پاورپوینت:اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوعاهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….)عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،…)واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادیدر اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارنددبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنندروشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد:جنس مادهميزان چسبندگیدرجه حرارتهدايت الکتريکیمقدار جريانمقدار مواد معلقو . . .

وسایل اندازه گیری دبی اندازه گیری دبی در لوله ها روش های اندازه گیری دبی فرمول محاسبه دبی لوله فرمول محاسبه دبی گاز محاسبه سرعت سیال در لوله فرمول محاسبه فلو فرمول دبی حجمی