دریافت پاورپوینت کتاب تکنیک های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی) نوشته رابرت لی هی – 28983

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کتاب تکنیک های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی) نوشته رابرت لی هی، شامل: موارد پاورپوینت,کتاب,تکنیک های شناخت درمانی,راهنمای کاربردی,متخصصان بالینس,رابرت لی هی,حسن حمیدپور ,زهرا اندوز, pptx , اسلاید,رابرت لیهی,شناخت درمانی,تکنیک شناخت درمانی,خلاصه کتاب,نکات شناخت درمانی,خلاصه تکنیک,شناخت درمانی ppt می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کتاب تکنیک های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی) نوشته رابرت لی هی ترجمه: دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوزدر قالب pptx و در حجم 384 اسلاید، شامل؛

فصل 1:فراخوانی افکار و مفروضه ها
فصل 2:ارزیابی و چالش با افکار
فصل 3:ارزشیابی مفروضه ها و قواعد
فصل 4:ارزیابی نگرانی ها
فصل 5:پردازش اطلاعات و خطاهای منطقی
فصل 6:همه جانبه نگری
فصل 7:درمان طرح واره محور
فصل 8:تکنیک های پردازش هیجانی
فصل 9:بررسی و چالش با تحریف های شناختی
فصل 10:اصلاح و تغییر نیاز به تایید طلبی
فصل 11:چالش با خود انتقادگری
فصل 12:جمع بندی


توجه:
برای دریافت فصول کتاب به صورت جداگانه روی لینک زیر کلیک کنید