دریافت پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تکنیک های شناخت درمانی (چالش با خود انتقاد گری) رابرت لیهی – 28982

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تکنیک های شناخت درمانی (چالش با خود انتقاد گری) رابرت لیهی، شامل: موارد پاورپوینت فصل یازدهم,تکنیک های شناخت درمانی,چالش با خود انتقاد گری,راهنمای کاربردی,متخصصان بالینی,رابرت لیهی,حسن حمیدپور,زهرا اندوز , pptx, اسلاید,فصل 11,رابرت لیهی,تکنیک,شناخت درمانی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تکنیک های شناخت درمانی (چالش با خود انتقاد گری) راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی نوشته رابرت لیهی ترجمه حسن حمیدپور، زهرا اندوز در قالب pptx  و در حجم 39 اسلاید:  
بخشی از متن:  
 یکی از مولفه های اصلی اضطراب و افسردگی، احساس ارزشمندی پایین است . احساس ارزشمندی پائین اغلب با خود انتقادگری، معیارهای بلند پروازانه غیر واقعی درباره خویشتن و تمرکز افراطی بر نقص های ادراک شده و در عین حال، نادیده گرفتن جنبه های مثبت مشخص میگردد.
در این فصل به توصیف چگونگی تغییر تفکر خود انتقاد گرانه بیمار از طریق  بکارگیری تکنیک های شناخت درمانی می پردازیم. همچنین خوانندگان می توانند به کتاب های ارزشمند دیوید برنز مراجعه کنند: درسنامه حال خوب و ده روز برای دستیابی به احساس ارزشمندی.
علاوه بر این کتاب احساس ارزشمندی : کاربرد تکنیک های شناختی برای ارزیابی ، افزایش و تداوم احساس ارزشمندی شما که مک کی و فانینگ آن را به رشته تحریر درآورده اند، می تواند بعنوان یک کتاب خود یاری در اختیار بیماران قرار گیرند.
توجه