دریافت پاورپوینت نظام آموزش كاركنان دولت (23 اسلاید) – 28981

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نظام آموزش كاركنان دولت (23 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت نظام آموزش ,كاركنان دولت,فلسفه شكل گيري, دوره هاي معادل ,آسيب شناسي ,نظام آموزش كاركنان, دولت ,مبناي قانوني ,اصلاح نظام آموزش ,كاركنان دولت ,تشريح نظام جديد آموزش می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت نظام آموزش كاركنان دولت (23 اسلاید) 

بخشی از متن: 

انوني اصلاح نظام آموزش كاركنان دولت
* ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه 
* آئين نامه اجرايي ماده 150 
* ماده 8 آئين نامه اجرايي 


فهرست: 

فلسفه شكل گيري دوره هاي معادل 
آسيب شناسي 
نظام آموزش كاركنان دولت 
مبناي قانوني اصلاح نظام آموزش كاركنان دولت  
تشريح نظام جديد آموزش كاركنان دولت
اصول حاكم برنظام آموزش
ويــژگي هاى نـظــام
انواع آموزش در نـظام