دریافت پاورپوینت تاب آوری اجتماعی و عملیات روانی (23 اسلاید) – 28978

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تاب آوری اجتماعی و عملیات روانی (23 اسلاید)، شامل: موارد تاب آوری اجتماعی,عملیات روانی,توسعه پایدار,اصول اندر کنش,بر گشت پذیری,تعریف برگشت پذیری,حوزه های برگشت پذیری,تاب آ وری اجتماعی,ظرفیت های تاب آوری اجتماعی,کاربرد عملیات روانی در برگشت پذیری می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تاب آوری اجتماعی و عملیات روانی (23 اسلاید) 

با توجه به اینکه برگشت‌پذیری سیستم تا حدودی ناشی از ویژگی های ذاتی سیستم است، این سه ویژگی یا ظرفیت برای تعریف، کمّی کردن و در نهایت طراحی بهتر برگشت‌پذیری یک سیستم خاص، بکار می روند

(1) ظرفیت جذب یا توانایی سیستم برای جذب اتفاقات مخرب، (ذخیره سازی)
(2) ظرفیت تطبیقی یا توانایی تطبیق با حادثه (جایگزینی)
(3) ظرفیت ترمیمی یا توانایی سیستم برای بهبود. (تسریع بازسازی)

قابلیت جذب درجه ای است که سیستم به طور خودکار می تواند اثرات آشفتگی را جذب و عواقب را با کمی تلاش به حداقل برساند. قابلیت جذب یک ویژگی درونی سیستم است.

فهرست مطالب واسلاید ها :

تاب اوری اجتماعی وعملیات روانی
توسعه پایدار
اصول اندر کنش
بر گشت پذیری
تعریف برگشت پذیری
حوزه های برگشت پذیری
تاب آ وری اجتماعی
ظرفیت های تاب آوری اجتماعی
کاربرد عملیات روانی در برگشت پذیری