دریافت پاورپوینت ریاضیدانان ایرانی (9 اسلاید) – 28969

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ریاضیدانان ایرانی (9 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت ریاضیدانان ایرانی,پاورپوینت ریاضیدانان,خوارزمی,ابوالوفا محمد بوزجانی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت ریاضیدانان ایرانی (9 اسلاید) 

بخشی از متن:
ابو عبدالله محمدبن موسي خوارزمي در حدود سال 135هجري در شهر خوارزم متولد شد.وي يكي از مفاخر علمي ايران وجهان و از بزرگ ترين دانشمندان مسلمان در قرنهاي گذشته است.

يكي از آثار خوارزمي كتاب جبر و مقابله است.اين كتاب نخستين كتابي است كه نام جبر را بر خود دارد و نام جبر به عنوان بخشي از رياضي ،از نام اين كتاب گرفته شده است.از اين نظر ،خوارزمي را مي توان يكي از بنيان گذاران علم جبر دانست.امروز جبر به شاخه اي مهم از رياضي گفته مي شود.

كتاب حساب خوارزمي در قرن دوازدهم هجري به زبان هاي اروپايي ترجمه شد و به «الخوريسمي»يا «الگوريسمي»كه از نام «الخوارزمي»گرفته شده بود شهرت يافت.بعدها الگوريسم يا الگوريتم به معناي فن محاسبه(يعني حساب)به كار رفت.امروزه الگوريتم به روشي از محاسبه گفته مي شود كه در آن محاسبه مرحله به مرحله انجام مي گيرد و محاسبه هر مرحله به مراحل قبلي بستگي دارد.


فهرست مطالب واسلایدها:

خوارزمی
ابوالوفا محمد بوزجانی