دریافت پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری (27 اسلاید) – 28967

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری (27 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت کابل جوشکاری,کابل جوشکاری,خصوصیات یک کابل خوب,نکات ایمنی ارتباط با کابل,انبر جوش,نکات ایمنی انبر جوش,ماشین های جوشکاری ,خطرات صنعت جوشکاری ,خطرات برق گرفتگی ,خطرات اشعه قوس الکتریکی ,خطرات آتش سوزی ,اصول ایمنی جوشکاری می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری (27 اسلاید) 

بخشی از متن:
نکات ایمنی در ارتباط با کابلها
کابل باید یک تکه باشد ولی در صورتیکه چند کابل برای ازدیاد طول به هم وصل می کنند باید محل های اتصال ، چه در مورد کابل الکترود و چه در مورد کابل زمین ، به خوبی عایق پوش شود
در کارگاههای بزرگ کابل باید به گونه ای در محیط قرار گیرد که نه سبب ایجاد حادثه گردد و نه در مسیری باشد که آسیب ببیند. در صورتیکه این مسئله میسر نمی باشد سطح کابل باید توسط ورق های لاستیکی پوشیده شود
در صورت آسیب دیدن کابل سریعا اقدام به تعمیر و تعویض آن نماید
در مکانهایی که بطور دائم کار جوشکاری صورت می گیرد بهتر است کابل بصورت دائم کشیده شده و از آن بصورت شبکه استفاده گردد
کابل ها باید خشک و تمیز نگهداری شود . آلوده به گریس و روغن نباشد

فهرست مطالب:

کابل جوشکاری
کابل جوشکاری دارای قسمت های زیر است
خصوصیات یک کابل خوب
نکات ایمنی در ارتباط با کابلها
انبر جوش
نکات ایمنی در ارتباط با انبر جوش
ماشین های جوشکاری
خطرات صنعت جوشکاری
خطرات برق گرفتگی
خطرات اشعه قوس الکتریکی
خطرات آتش سوزی
شرایط ایمنی جوشکار
نکات کلی ایمنی در جوشکاری
نکات ایمنی ، جوشکاری در محیط های بسته
بیماری ها و عوارض شایع در جوشکاری ها
دود جوشکاری
اثرات بهداشتی ناشی از جوشکاری