دریافت پاورپوینت هوش مصنوعي عامل های منطقی (29 اسلاید) – 28966

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت هوش مصنوعي عامل های منطقی (29 اسلاید)، شامل: موارد عامل های مبتنی بر دانش,منطق,منطق گزاره ای,الگوهای استدلال در منطق گزاره ای,الگوريتم resolution,زنجير پيشرو و عقبگرد,پاورپوینت هوش مصنوعي,عامل های منطقی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت هوش مصنوعي عامل های منطقی (29 اسلاید) 


بخشی از متن:
عامل مبتنی بر دانش بايد بتواند:
نمايش حالات و فعاليتها
ترکيب ادراکات جديد
بروز کردن تصور داخلی خود از جهان
استنباط خصوصيات مخفی جهان
استنتاج فعاليتهای مناسب
عامل مبتني بر دانش خيلی شبيه به عاملهايي با حالت درونی است
عاملها در دو سطح متفاوت تعريف ميشوند:
سطح دانش: عامل چه چيزی ميداند و اهداف آن کدامند؟
سطح پياده سازی: ساختمان داده اطلاعات پايگاه دانش و چگونگی دستکاری آنها

فهرست مطالب:
عاملهای مبتنی بر دانش
منطق
منطق گزاره ای
الگوهای استدلال در منطق گزاره ای
الگوريتم resolution
زنجير پيشرو و عقبگرد