دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) – 31585

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)، شامل: موارد پاورپوینت,کتاب مدیریت فرآیند آموزش ,کتاب مدیریت فرایند آموزش محمدرضا سرمدی,خلاصه کتاب مدیریت فرایند آموزش,پاورپوینت کتاب مدیریت فرآیند آموزش,خلاصه کتاب مدیریت فرآیند آموزش,,فصل هشتم,مدیریت کیفیت فراگیر,TQM,الگوی تعالی سازمان,EFQM می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)و الگوی تعالی سازمان(بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM) در سازمان های آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 67 اسلاید: 

بخشی از متن:   
انسان ها از بدو تولید و عرضه خدمات با توجه به الگوی تعالی سازمان به موضوع کیفیت و عرضه ی آن توجه خاصی داشته اند. مدیریت کیفیت از جمله فنون جدیدی است که امروزه سازمان ها در دنیای رقابتی امروزی جهت حفظ و بقای خود به کار می بندند.مدیریت کیفیت دیدگاهی فلسفی – مدیریتی است که هم اکنون با سرعتی فزاینده و یا عنایت به نیازهای مشتریان و شیوه های نوین عرضه خدمات زمينه را جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات تولیدی مبنای کار خود قرار داده و جایگاه ویژه ای را در امر مدیریت به خود اختصاص داده است. 
مدیریت کیفیت فراگیر
به منظور درک مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر، نخست باید به مفهوم بنیادی و اساسی کیفیت بپردازیم. کیفیت مفهوم وسیعی است که تمام بخش های مختلف سازمان نسبت به آن متعهد ند و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است، به طوری که مانع پدیدآمدن عوامل مخل کیفیت شود. 
هدف نهایی آن مطابقت کامل کالا و خدمات با نیازهای اساسی مشتریان با حداقل هزینه برای سازمان است که به افزایش رقابت می انجامد. کیفیت از نظر هوندا چیزی است که محصول یا خدمات یا واجد آن است یا خیر، و در این مورد هیچ راه میانه ای وجود ندارد.